InfoSphere Optim Error: Client-Side OCI Error id=OCI_NO_DATA

Hi ,

At one of our customer we are using InfoSphere Optim to archive old records for GDPR.

We create a parent-child hierarchy model of their database model.We will archive 3 million policy and connected other data about it.

Today when we deleting archived data from database which is oracle 11.2 , we get error like below at process report;

Delete Process Errors
	Data Base Error Detected in DEBUG_CORE.xx.xxxxxx_xxxx_xx:
		Client-Side OCI Error id=OCI_NO_DATA

This was an unfamiliar error to me, and when I do my research I couldn’t find anything about it.

There was no error on archive request , but we can’t complete delete request successfully.

After some research on database found a trigger on this table and it was blocking our deleting process.

So when you get an error like this , you can check your triggers first.

By the way you might need a delete fine tuning ;

https://www.ibm.com/support/pages/delete-performance-enhancements

https://community.ibm.com/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e40784db-368a-a93e-7a59-6f3b7c6eb375&forceDialog=0

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSMLNW_11.3.0/com.ibm.nex.optimd.dg.doc/11arcperf/oparcuse-r-performance_q_and_a.html

for get detailed info ;

http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247936.pdf

KVKK Vazgeçilmezi : IBM OPTIM

IBM Optim ile veri arşivlemede kullanılacak bir Archive Request oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir.

1- DB Alias: DB Alias Optim için bağlantı bilgilerini temsil etmektedir. Hangi DB ye hangi kullanıcı ve şifre ile bağlandığınızı DB Alias oluşturarak Optim e bildirirsiniz.

Bunun için Optim Configuration’ı açıp Tasks sekmesinden Create/Update DB Alias butonunu tıklamak yeterli. Açılacak olan pencerelerde herhangi bir veritabanı istemcisine bağlantı yapar gibi tanımlamaları gerçekleştirebilirsiniz.

2- Relationship: Veri tabanında bulunan tabloların PK -FK ilişkisi mevcutsa Optim bunları otomatik olarak görmektedir , mevcut olmadığı takdirde bu ilişkiler Optim arayüzü üzerinden oluşturulabilir. Oluşturulan bir “relationship” db seviyesinde yaratılmadan sadece Optim içinde bulundurulur. Relationship’ ler “Parent Table” ve “Child Table”lar seçilerek bu tabloların hangi keyler üzerinden ilişkilendirildiği kayıt edilir.

Optim arayüzünü açıp File > New > Relationship diyerek yeni bir ilişki tanımlayabiliriz

3- Access Definition: Access definition Optim’in hangi tablolara ve ne şekilde bir ilişki ile erişeceği tanımlarıdır. Bu ilişkiler hiyerarşik bir yapıda bulunmaktadır. Start table seçilerek adımlara başlanır ve tanımlı relationshiplere göre child’lara doğru ilerleme yapılır.

4- Archive Request: Access definition oluşturduktan sonra geriye kalan adım bu tanımlara göre ilgili tabloları silecek bir job oluşturmak , bu job bir Archive Request olacak.

File > New > Archive diyerek yeni bir Archive Request oluşturabiliriz.

Archive Request oluştururken dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar ;

 • Description: AR nin neden oluşturulduğunu hatırlamanıza yardımcı olabilecek bir tanımlama için kullanılır.
 • Archive File: Arşiv olarak oluşturulacak olan dosyanın konumu ve ismi belirtilir. Arşiv File dosya uzantısı *.AF dir
 • Archive Index File: Optim in kendisi için arşive göre oluşturduğu index file’dır. Uzantısı *.AFX dir
 • Access Definition Options: 3. adımda oluşturduğumuz Access definition burada Named radio button u altında bulunur. Eğer kayıt edilmiş bir access definition yok ise bu job özelinde “local” bir access definition oluşturulabilinir.
 • Process options :
  • Row Limit : Tüm veriyi arşivlemek yerine sadece belli bir sayıda verinin arşivlenmesi için sınır belirlemekte kullanılır.
  • Database Connections : Veritabanında kaç paralel sorgu çalışacağına dair limit verilmesi için kullanılır.
  • Defer Delete After Archive: Bu checkbox default olarak tik atılmış halde gelir. Silme işleminin arşivlemeden daha sonra başka bir job içerisinde yapılacağını belirtir. Bu tik i kaldırırsak ek olarak “Notify” tabının yanında “Delete” tabı açılacaktır.

Defer Delete After Archive’daki tiki kaldırdığımız zaman açılan Delete Tab’ı aşağıdaki şekildedir.

Buradaki önemli husus RowID ye göre silme işlemini gerçekleştirmektir. Bu şekilde çok daha hızlı bir veri silme işlemi gerçekleştirilebilir.

Bütün bu ayarlamaları yaptıktan sonra Archive Request’imiz hazır olacaktır.Koşan adam-Run tuşu ile çalıştırabiliriz.

Daha detaylı bilgi için ;

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSMLNW_11.3.0/com.ibm.nex.optimd.dg.doc/topics/oparcuse-t-create_an_archive_request.html

IBM Optim ile başka neler yapabilirsiniz ?

https://www.slideshare.net/lucascibm/ibmoptimtechicaloverview01282009